آسمان کوچک

دو ماه می شویم / و به آغوش می گیریم آسمانمان را / آسمان کوچکمان را که یک واژه است /از مصدر پنجره /و من و تو /پرانتزی که سخت نگاهش داشته ایم

امسال صلح را جور دیگری می نویسم تا هشتمین سین سفره های جهان شود...      ....................................................................................................................... بهار همیشه شاعرانه می آید.قدم هایش شعرتان باد! ادامه مطلب
/ 80 نظر / 58 بازدید
آفتاب پرست شوی و نتوانی رنگ عوض کنی نتوانی رنگ بهار,تابستان,پائیز,زمستان و دوباره بهار شوی نتوانی به شاخه ای دلداری دهی که ... ادامه مطلب
/ 51 نظر / 56 بازدید
دو شعر تازه از من را در سایت ادبی دانوش بخوانید:www.danoush.ir   ..................................................................................................................         مورچه ها کارگرانی هستند کارگران مورچه هایی هستند که اسم کوچک شهر ... ادامه مطلب
/ 31 نظر / 35 بازدید
کانون ادبیات ایران برگزار می کند:     نقد و بررسی آثار مهرناز قربانعلی با حضور منتقدین محترم:   هادی خوانساری   مسلم ناظمی   فرهاد ... ادامه مطلب
/ 81 نظر / 59 بازدید
ایام مبارک باد از شما مبارک شمایید ایام می آیند تا از شما مبارک شوند                         (مقالات شمس) بهارتان سبز و همیشگی... ادامه مطلب
/ 43 نظر / 31 بازدید
                                                                                               به پاکستان بالشی که اشکهایت را پس انداز می کرد  به پنجاب زد پنجاب به خواب... حالا روزهایت چادر صحرایی سر کرده ... ادامه مطلب
/ 65 نظر / 34 بازدید
اسفند 90
1 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
1 پست
تیر 90
1 پست
دی 89
1 پست
آبان 89
1 پست
مهر 89
1 پست
شهریور 89
1 پست
اسفند 88
1 پست
بهمن 88
1 پست
دی 88
1 پست
آذر 88
1 پست
آبان 88
2 پست
مهر 88
1 پست
شهریور 88
3 پست
مرداد 88
3 پست
تیر 88
1 پست